UAB „Dielektrik“ gavo Europos Sąjungos paramą dalyvavimui tarptautinėse parodose 2019-2021 metais

2019 m. liepos mėnesį UAB „Dielektrik“ pasirašė sutartį su Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) dėl projekto “UAB “Dielektrik” eksporto rinkų plėtra”, iš dalies finansuojamo iš Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonę „Naujos galimybės“. Projektui skirtos finansavimo lėšos 42.980 eurų.

Projekto pagrindinis uždavinys - įmonės eksporto skatinimas išlaikant turimas eksporto pozicijas eksporto rinkose bei skverbiantis į naujas rinkas.

Projekto metu įmonė planuoja dalyvauti tikslinėse eksporto rinkose vyksiančiose tarptautinėse parodose 2019-2021 metais. Parodose bus pristatoma įmonė, aktyviai reklamuojama įmonės produkcija, dalinama reklaminė medžiaga, ieškoma potencialių produkcijos užsakovų, platintojų bei partnerių.

Įgyvendinus projektą, padidės įmonės eksportas, o išaugusios eksporto apimtys leis toliau vykdyti plėtrą ir investuoti į verslo vystymą, kurti aukštos kokybės produktus.

 

Comments are closed.